Skip to main content
Unofficial Results Tuesday, November 8, 2016
Precincts Reporting in District: 100%  127 of 127 Last Updated: 11/16/16 3:28 PM Voters Registered at 7AM : 46958
 
State Senator District 5
Results by Reporting District
County: Precinct R
Justin Eichorn
DFL
Tom Saxhaug
WI
WRITE-IN**
Beltrami: BEMIDJI TWP 817 642 1
Beltrami: BEMIDJI W-1 501 619 2
Beltrami: BEMIDJI W-2 440 544 3
Beltrami: BEMIDJI W-3 P-1 589 600 2
Beltrami: BEMIDJI W-3 P-2 99 98 1
Beltrami: BEMIDJI W-4 516 660 2
Beltrami: BEMIDJI W-5 680 773 3
Beltrami: FROHN TWP 430 415 0
Beltrami: MOOSE LAKE TWP 67 50 0
Beltrami: NORTHERN TWP P 01 1297 892 2
Beltrami: NORTHERN TWP P 02 0 0 0
Beltrami: SUGAR BUSH TWP 37 56 0
Beltrami: TEN LAKE TWP 135 300 1
Beltrami: TURTLE RIVER TWP 399 344 0
Beltrami: UNORG DIST 3 42 48 0
Cass: BACKUS 49 44 0
Cass: BARCLAY TWP 166 79 1
Cass: BENA 9 19 0
Cass: BEULAH TWP 26 15 0
Cass: BIRCH LAKE TWP 246 125 0
Cass: BLIND LAKE TWP 24 20 0
Cass: BOY LAKE TWP 44 35 0
Cass: BOY RIVER CITY 3 1 0
Cass: BOY RIVER TWP 19 19 0
Cass: BULL MOOSE TWP 41 17 0
Cass: CASS LAKE 51 155 3
Cass: CHICKAMAW BEACH 46 27 0
Cass: CROOKED LAKE TWP 189 164 2
Cass: DEERFIELD TWP 47 28 0
Cass: FEDERAL DAM 18 25 0
Cass: GOULD TWP 41 51 0
Cass: HACKENSACK 77 91 0
Cass: HARDWOOD SOUTH 21 6 0
Cass: HIRAM TWP 135 111 1
Cass: INGUADONA TWP 63 46 0
Cass: KEGO TWP 205 143 0
Cass: LEECH LAKE TWP 172 87 1
Cass: LIMA TWP 26 20 0
Cass: LONGVILLE 70 26 0
Cass: MCKINLEY TWP 35 21 0
Cass: OTTERTAIL PENINSULA TWP 25 18 0
Cass: PIKE BAY TWP 157 395 1
Cass: PINE LAKE TWP 80 69 1
Cass: PINE RIVER 221 124 1
Cass: PINE RIVER TWP 399 187 1
Cass: PONTO LAKE TWP 221 153 0
Cass: POWERS TWP 262 174 1
Cass: REMER 87 76 0
Cass: REMER TWP 64 28 0
Cass: ROGERS POINT 1 0 0
Cass: ROGERS TWP 38 21 0
Cass: SALEM TWP P-1 36 15 0
Cass: SALEM TWP P-2 0 0 0
Cass: SHINGOBEE TWP P-1 540 351 2
Cass: SHINGOBEE TWP P-2 16 34 0
Cass: SLATER TWP 75 42 0
Cass: SMOKY HOLLOW TWP 30 11 0
Cass: SUCKER LAKES 3 3 0
Cass: THUNDER LAKE TWP 121 65 0
Cass: TORREY TWP 46 32 0
Cass: TRELIPE TWP 77 38 0
Cass: TURTLE LAKE TWP 239 154 0
Cass: WABEDO TWP 164 110 0
Cass: WAHNENA 65 24 0
Cass: WALKER 285 245 0
Cass: WILKINSON TWP 66 118 0
Cass: WILLOW RIVER 5 14 0
Cass: WINNIE PORTAGE LAKES 53 40 0
Cass: WOODROW TWP 264 224 1
Hubbard: FARDEN TWP. P-2 22 26 1
Hubbard: HART LAKE TWP. P-2 29 22 0
Hubbard: LAKEPORT TWP. P-2 18 18 0
Hubbard: STEAMBOAT RIVER TWP. P-2 4 1 0
Itasca: ALVWOOD TWP 16 3 0
Itasca: ARBO TWP 265 256 3
Itasca: ARDENHURST TWP 60 41 0
Itasca: BALL CLUB PREC 60 77 1
Itasca: BALSAM TWP 172 173 1
Itasca: COHASSET 832 741 6
Itasca: BASS LAKE PREC 383 334 5
Itasca: BLACKBERRY TWP 263 226 1
Itasca: BOVEY 108 205 0
Itasca: BOWSTRING TWP 50 73 0
Itasca: COLERAINE 422 578 3
Itasca: DEER LAKE PREC 178 223 0
Itasca: DEER RIVER P-1 2 0 0
Itasca: DEER RIVER P-2 174 166 4
Itasca: DEER RIVER TWP P-1 0 0 0
Itasca: DEER RIVER TWP P-2 194 142 0
Itasca: GOOD HOPE TWP 53 20 0
Itasca: GRAND RAPIDS P-1 465 608 1
Itasca: GRAND RAPIDS P-2 540 789 8
Itasca: GRAND RAPIDS P-3 427 526 0
Itasca: GRAND RAPIDS P-4 769 1019 3
Itasca: GRATTAN TWP 21 6 0
Itasca: HARRIS TWP 931 944 4
Itasca: INGER PREC 37 62 0
Itasca: KINGHURST TWP 44 18 1
Itasca: LAKE JESSIE TWP 65 75 0
Itasca: LAPRAIRIE P-6 159 175 0
Itasca: LAWRENCE TWP 82 166 1
Itasca: LIBERTY PREC 20 8 0
Itasca: GRAVE LAKE PREC 46 63 0
Itasca: MAX TWP 33 19 0
Itasca: MOOSE PARK TWP 24 7 0
Itasca: MORSE TWP P-1 178 108 1
Itasca: MORSE TWP P-2 0 0 0
Itasca: NORE TWP 10 4 0
Itasca: OTENEAGEN TWP 76 60 1
Itasca: POMROY TWP 11 4 0
Itasca: SAGO TWP 51 53 1
Itasca: SAND LAKE TWP 56 50 0
Itasca: SPANG TWP 79 60 0
Itasca: SPLITHAND TWP 75 64 2
Itasca: SQUAW LAKE 9 18 1
Itasca: TACONITE P-2 38 70 0
Itasca: TACONITE P-1 89 150 0
Itasca: SUGAR LAKE PREC 372 305 0
Itasca: THIRD RIVER TWP 22 13 0
Itasca: TROUT LAKE TWP 286 351 0
Itasca: WABANA TWP 159 163 0
Itasca: WELLERS-MCCORMICK PREC 1 6 6 0
Itasca: WELLERS-MCCORMICK PREC 2 108 88 1
Itasca: WILDWOOD TWP 42 48 0
Itasca: WINNIBIGOSHISH PREC 41 55 0
Itasca: WIRT TWP 32 17 0
Itasca: ZEMPLE 20 9 0
Candidate Totals: 20240 19687 83